Overslaan naar content

JEDIS bij Greenpeace

Rechtvaardigheid, inclusie en diversiteit zijn voor ons meer dan enkel woorden. JEDIS (Justice, Equity, Diversity, Inclusion & Safety)  vormen het pad naar een groenere, meer rechtvaardige en veiligere wereld. Het zijn principes die ons leiden in alles wat we doen, dus ook in hoe we onze teams opbouwen en onze mensen opleiden.

Justice

Equity

Diversity

Inclusion

Safety

We geloven dat een rechtvaardig, divers en inclusief Greenpeace essentieel is om kwalitatieve campagnes op poten te zetten, om mensen te inspireren en om onze doelen te bereiken.

We leren elke dag bij over hoe we inclusiever en toegankelijker kunnen worden en we begrijpen dat dit nodig is opdat iedereen zich thuis kan voelen bij Greenpeace.  We streven naar een continue bewustzijnsgroei en cultuurverandering door trainingen over diversiteit, inclusie en rechtvaardigheid. 

Onze hoop is om een organisatiecultuur te creëren waar iedereen zich begrepen, betrokken en veilig voelt.

En nu in daden

  • Ons nieuwe kantoor wordt toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit.

  • Privéruimtes ter beschikking, bijvoorbeeld om te bidden, te mediteren of om af te kolven.

  • Iedereen kan psychologische bijstand krijgen van psychologen met kennis van discriminatie- en psychosociale risico's op de werkvloer.

  • Wij organiseren jaarlijks een workshop rond boeken zoals “Me & white supremacy” van Layla Saad.

  • De maatregelen hierboven groeien volgens de noden dankzij onze JEDIS-officer.